ADVOKATFIRMAN SJÖSTRÅLE AB JÄRNAGATAN 3 SÖDERTÄLJE SVERIGE

Verksamhet

Advokatbyrån arbetar med rådgivning för såväl privatpersoner som företag på svenska och finska. Advokatbyråns inriktning är allmän praktik och handhar såväl tvistemålsprocesser som brottmålsprocesser.

I tvistemål har verksamheten allt mer inriktats på att försöka nå samförståndslösningar innan domstolsprocess. Därigenom minimeras kostnaderna och parterna ges möjlighet att efteråt ha bättre möjligheter att kunna fortsätta sina mellanhavanden.

Advokat Kimmo Rantanen

Portrait of Advokat Kimmo Rantanen
Advokat
Kimmo Rantanen

Kimmo Rantanen studerade juridik vid Stockholms univeristet och avlade Jur kand Examen 1982.

Kimmo Rantanen blev ledamot i Sveriges Advokatsamfund 1990 och har bedrivit egen verksamhet sedan 1995.